Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

TEACHING STAFF ATTENDANCE JANUARY 2024

TEACHING STAFF ATTENDANCE JANUARY 2024

TOTAL WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri260026
2Dr. Ajit Rawal242026
3Dr. Pallavi Kulkarni260026
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Vishal Chougule260026
6Dr. Pradeep Dhavale260026
7Dr. Amit A Masule251026
8Dr Ramgonda Patil251026
9Dr. Ashok Nanjanagoudar260026
10Dr Vandana Kulkarni260026
11Dr. Madhuri Bhosale901726
12Dr. Pratibha Chougule251026
13Dr. Duradundi Gudasi251026
14Dr. Vedashree Kalawade260026
15Dr. Savita Jadhav233026
16Dr. Vidya Lokare251026
17Dr. Savita Butali260026
18Dr Shivanand Patil260026
19Dr. Shridevi Chavan260026
20Dr Deepali Koli260026
21Dr Laxmi Pattan260026
22Dr. Anil Petkar4004
23Dr. Archana Shukla242026
24Dr. Pratik Hosur260026
25Dr. Vidhyadhar Patil260026
26Dr. Chayya Huller242026
27Dr. Shaista Jamadar260026
28Dr. Kavita Maitriaya260026
29Dr. Samarjeet Gaikwad260026
30Dr. Shailesh Shekar Shetty197026
31D. Vivek Vishwas Solapurkar206026
32Dr Priya Nerli260026
33Dr Kumudini Patil251026
34Dr. Ashwini B Swami242026
35Dr Deepika P260026
36Dr. Akhila Sundar260026
37Dr Sumit Sannakki260026
38Dr. Ajeet Koligudd260026
39Dr Ashwini Awate260026
40Dr Malhari Suryavanshi251026
41Dr. Rubiya Peerzade260026
42Dr. Suma S. S.Joshi242026
43Dr. Mohasin Patel260026
44Dr. Daneshwari Gunari1412026
45Dr. Pavan Lalsange260026
46Dr. Datta Patil251026
47Dr. Pooja Bhavi260026
48Dr. Pankaj Patil260026
49Dr. Roopali Hajare251026
50Dr. Mohini Babar260026
51Dr. Supriya Bellary260026
52Dr. Ashwini Jeerankalagi002626
53Dr. Bhimanand B.H251026
54Mrs. Varsha Jadhav260026
55Dr. Altaf Karisabu240024
56Dr. Shama Sarmokadam210021
57Dr. Rajan Goyal130013