Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

TEACHING STAFF ATTENDANCE DECEMBER 2023

TEACHING STAFF ATTENDANCE DECEMBER 2023

TOTAL WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri232025
2Dr. Ajit Rawal250025
3Dr. Pallavi Kulkarni025025
4Dr. Samrat Anandrao Patil250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale178025
7Dr. Amit A Masule250025
8Dr Ramgonda Patil196025
9Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
10Dr Vandana Kulkarni250025
11Dr. Madhuri Bhosale801725
12Dr. Pratibha Chougule250025
13Dr. Duradundi Gudasi232025
14Dr. Vedashree Kalawade250025
15Dr. Savita Jadhav241025
16Dr. Vidya Lokare250025
17Dr. Savita Butali250025
18Dr Shivanand Patil250025
19Dr Abhijit Patil6006
20Dr. Shridevi Chavan250025
21Dr Deepali Koli250025
22Dr Laxmi Pattan250025
23Dr Bhushan Chougule140014
24Dr. Anil Petkar250025
25Dr Prakash Kumbar1001
26Dr. Archana Shukla241025
27Dr. Pratik Hosur187025
28Dr. Vidhyadhar Patil250025
29Dr. Chayya Huller214025
30Dr. Shaista Jamadar025025
31Dr. Kavita Maitriaya250025
32Dr. Samarjeet Gaikwad250025
33Dr. Shailesh Shekar Shetty214025
34D. Vivek Vishwas Solapurkar241025
35Dr Priya Nerli250025
36Dr Shrishail Pujeri6006
37Dr. Ashwini B Swami223025
38Dr Kumudini Patil232025
39Dr Deepika P241025
40Dr. Akhila Sundar250025
41Dr Sumit Sannakki250025
42Dr. Ajeet Koligudd250025
43Dr Ashwini Awate250025
44Dr Malhari Suryavanshi232025
45Dr. Rubiya Peerzade214025
46Dr. Suma S. S.Joshi250025
47Dr. Mohasin Patel250025
48Dr. Daneshwari Gunari232025
49Dr. Pavan Lalsange196025
50Dr. Datta Patil250025
51Dr. Pooja Bhavi250025
52Dr. Pankaj Patil250025
53Dr. Roopali Hajare250025
54Mrs. Varsha Jadhav232025
55Dr. Ashwini Jeerankalagi002525
56Dr Bhimanand B.H.120012
57Dr Mohini Babar150015
58Dr Supriyta Bellary1001