Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

January 2021

January 2021

S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 27
1Dr. Basavraj Ganti24
2Dr.R.V.Pakkannavar27
3Dr. Abhaykumar Kulkarni27
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Pramodini Patil27
7Dr. Amit Masule25
8Dr.Ismail Momin27
9Dr. Sachin Ganeshwadi27
10Dr. Samrat Patil27
11Dr. Durdundi Gudasi27
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar27
14Dr. Swarup Kulkarni27
15Dr. Amit Magadum27
16Dr. Vidya Ambedakar25
17Dr. Shradda Madar25
18Dr. Kuldeep Lokare27
19Dr. Sachin Shinde24
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar24
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya22
24Dr. Abhijeet Patil25
25Dr. Vivek Solapurkar22
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar27
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R27
30Dr. Swapnil Patil24
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali12