Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

III Year Students Attendance

III Year Students Attendance

III Year Students Attendance NOVEMBER, 2023

Sl. No.Name of the StudentsCharak
(U)
Kaumara BrityaKaumara Britya PracticalAgada TantraAgada Tantra PracticalSwastavrittaSwastavritta PracticalPrasuti & Stree RogaPrasuti & Stree Roga Practical
 Total Class Conducted13  103,2,4  161,3,1
1AMOGH UDAGATTI13  93  161
2ANUSE ANKITA BALU12  103  151
3BANDAGAR PRATIKSHA 7  52  90
4BANSODE RUTUJA SANJAY12  93  151
5BELE RUTUJA RAMESH7  82  101
6BHOSALE AKANSHA ANIL13  93  161
7BHUMIKA KONNURI13  92  151
8BOKADE AMOL13  93  161
9BOTALJI SAYALI SHAMRAO 13  93  161
10DABADE VENKATESH DEEPAK 13  93  121
11DAVANG RUTURAJ DIPAK 13  93  131
12DHAVALE SARTHK SANJAY11  82  121
13ERANDOLE DIVYA BABURAO6  41  91
14GADAE VISHVAJEET ANIL13  93  161
15GAIKWAD UMESH13  93  151
16GANDAS PRATIKSHA RAJENDRA 13  93  151
17GARA UDAY KIRAN9  62  121
18HITHAISHI S12  83  131
19HONARAO VAIDEHI11  63  141
20HUJARE PRANAV12  93  131
21KALE AAKANKSHA MAHESH12  82  123
22KASHIDA YOGITA 12  92  153
23KHANDEKAR SNEHA DIPAK12  82  153
24KHOT POOJA 12  92  153
25LIGADE SHRUTI BHAGWANTRAO12  92  163
26MARKAD NIKHIL HANUMANT7  10  61
27MIND AARTI CHANDRAKANT11  92  133
28MORE DARLING ANNA11  71  53
29MUJAVAR ARBAJ12  92  163
30NARUTE DIPAK GOVIND10  70  123
31NEHA MELAVANKI12  82  163
32NINGANAGOUDA M BANNIMATTI11  101  133
33PALKAR SWARALI SATISH12  92  133
34PAREKH SEEYA KANHAYA11  71  133
35PATIL APURVA APPAGOUNDA10  82  132
36PATIL VIKRAMSINH 9  71  102
37PAWAR ABHISHEK VINOD12  92  163
38PAWAR AKASH RAMESH11  72  131
39PRAVEEN SHIVANAND MALI12  72  102
40PREMSAGAR MADIVALE9  60  112
41PRIYA SURESH TELI13  84  161
42ROHINI BASAVANT TELI12  84  161
43RUCHITHA M12  94  141
44SALUNKHE PRANJAL LAHU12  94  151
45SATPUTE VISHWATEJ BHIMRAO12  94  120
46SHELAR PRAJAKTA TUKARAM13  94  161
47SHIVANI WALIKAR 13  94  161
48SHUBHANGI THORAT 10  74  110
49SNEHA M12  84  121
50SONWALKAR SATYAJIT 11  74  131
51SUKANYA Y VAKKUND10  83  131
52SURYAWANSHI SUPRIYA 12  94  141
53SUSHMA KULLUR13  94  161
54VINUTA RAYAPPA JALIHAL9  83  101
55YELE VAISHNAVI SANJAY11  84  141
56PRUTHVIRAJ KOLEKAR6  42  60
57YASH ZAMBARE13  94  150
58SHRUSHTI KHADTARE13  94  160
59KADAM MANASI12  83  150
60POWAR PRERANA13  94  161

III Year Students Attendance DECEMBER, 2023

Sl. No.Name of the StudentsCharak
(U)
Kaumara BrityaKaumara Britya PracticalAgada TantraAgada Tantra PracticalSwastavrittaSwastavritta PracticalPrasuti & Stree RogaPrasuti & Stree Roga Practical
 Total Class Conducted12  43,2,3  52,1,2
1AMOGH UDAGATTI12  32  31
2ANUSE ANKITA BALU10  22  22
3BANDAGAR PRATIKSHA 3  11  21
4BANSODE RUTUJA SANJAY10  32  42
5BELE RUTUJA RAMESH11  32  42
6BHOSALE AKANSHA ANIL8  22  21
7BHUMIKA KONNURI9  22  41
8BOKADE AMOL12  32  42
9BOTALJI SAYALI SHAMRAO 11  33  42
10DABADE VENKATESH DEEPAK 8  32  41
11DAVANG RUTURAJ DIPAK 10  43  42
12DHAVALE SARTHK SANJAY11  32  42
13ERANDOLE DIVYA BABURAO11  42  42
14GADAE VISHVAJEET ANIL11  42  51
15GAIKWAD UMESH12  32  32
16GANDAS PRATIKSHA RAJENDRA 10  43  52
17GARA UDAY KIRAN10  23  41
18HITHAISHI S12  33  52
19HONARAO VAIDEHI10  41  31
20HUJARE PRANAV9  21  51
21KALE AAKANKSHA MAHESH9  32  31
22KASHIDA YOGITA 12  42  51
23KHANDEKAR SNEHA DIPAK3  22  10
24KHOT POOJA 11  42  31
25LIGADE SHRUTI BHAGWANTRAO12  42  51
26MARKAD NIKHIL HANUMANT0  01  00
27MIND AARTI CHANDRAKANT10  42  30
28MORE DARLING ANNA11  32  31
29MUJAVAR ARBAJ11  42  51
30NARUTE DIPAK GOVIND11  42  40
31NEHA MELAVANKI10  31  41
32NINGANAGOUDA M BANNIMATTI8  32  30
33PALKAR SWARALI SATISH8  32  30
34PAREKH SEEYA KANHAYA11  31  41
35PATIL APURVA APPAGOUNDA11  31  21
36PATIL VIKRAMSINH 12  42  51
37PAWAR ABHISHEK VINOD11  42  41
38PAWAR AKASH RAMESH7  11  10
39PRAVEEN SHIVANAND MALI7  22  21
40PREMSAGAR MADIVALE9  31  30
41PRIYA SURESH TELI12  32  42
42ROHINI BASAVANT TELI12  32  52
43RUCHITHA M4  21  11
44SALUNKHE PRANJAL LAHU11  31  31
45SATPUTE VISHWATEJ BHIMRAO10  21  31
46SHELAR PRAJAKTA TUKARAM11  43  52
47SHIVANI WALIKAR 11  33  31
48SHUBHANGI THORAT 11  32  31
49SNEHA M4  11  21
50SONWALKAR SATYAJIT 10  23  42
51SUKANYA Y VAKKUND12  33  52
52SURYAWANSHI SUPRIYA 12  32  41
53SUSHMA KULLUR12  33  42
54VINUTA RAYAPPA JALIHAL11  12  31
55YELE VAISHNAVI SANJAY11  22  30
56PRUTHVIRAJ KOLEKAR9  32  52
57YASH ZAMBARE11  43  41
58SHRUSHTI KHADTARE9  32  31
59KADAM MANASI8  32  41
60POWAR PRERANA11  33  32

III Year Students Attendance JANUARY, 2024

Sl. No.Name of the StudentsCharak
(U)
Kaumara BrityaKaumara Britya PracticalAgada TantraAgada Tantra PracticalSwastavrittaSwastavritta PracticalPrasuti & Stree RogaPrasuti & Stree Roga Practical
 Total Class Conducted8  102.2.3  122
1AMOGH UDAGATTI8  92  102
2ANUSE ANKITA BALU7  81  92
3BANDAGAR PRATIKSHA 8  81  112
4BANSODE RUTUJA SANJAY8  102  112
5BELE RUTUJA RAMESH6  102  92
6BHOSALE AKANSHA ANIL3  61  31
7BHUMIKA KONNURI5  62  52
8BOKADE AMOL7  62  62
9BOTALJI SAYALI SHAMRAO 8  102  112
10DABADE VENKATESH DEEPAK 7  92  62
11DAVANG RUTURAJ DIPAK 5  82  72
12DHAVALE SARTHK SANJAY8  92  92
13ERANDOLE DIVYA BABURAO7  91  92
14GADAE VISHVAJEET ANIL8  92  82
15GAIKWAD UMESH7  82  92
16GANDAS PRATIKSHA RAJENDRA 5  71  81
17GARA UDAY KIRAN3  30  11
18HITHAISHI S8  92  102
19HONARAO VAIDEHI7  71  102
20HUJARE PRANAV3  41  30
21KALE AAKANKSHA MAHESH5  71  61
22KASHIDA YOGITA 8  81  81
23KHANDEKAR SNEHA DIPAK4  61  51
24KHOT POOJA 8  92  112
25LIGADE SHRUTI BHAGWANTRAO8  92  102
26MARKAD NIKHIL HANUMANT0  00  10
27MIND AARTI CHANDRAKANT4  82  82
28MORE DARLING ANNA7  72  51
29MUJAVAR ARBAJ7  92  72
30NARUTE DIPAK GOVIND3  61  41
31NEHA MELAVANKI7  92  101
32NINGANAGOUDA M BANNIMATTI6  72  51
33PALKAR SWARALI SATISH4  81  71
34PAREKH SEEYA KANHAYA6  71  92
35PATIL APURVA APPAGOUNDA6  90  72
36PATIL VIKRAMSINH 7  82  101
37PAWAR ABHISHEK VINOD7  72  92
38PAWAR AKASH RAMESH4  41  72
39PRAVEEN SHIVANAND MALI5  90  80
40PREMSAGAR MADIVALE5  51  50
41PRIYA SURESH TELI8  93  112
42ROHINI BASAVANT TELI8  93  112
43RUCHITHA M5  63  81
44SALUNKHE PRANJAL LAHU7  92  102
45SATPUTE VISHWATEJ BHIMRAO6  73  61
46SHELAR PRAJAKTA TUKARAM8  92  112
47SHIVANI WALIKAR 8  93  102
48SHUBHANGI THORAT 8  62  92
49SNEHA M0  20  00
50SONWALKAR SATYAJIT 4  61  40
51SUKANYA Y VAKKUND7  92  91
52SURYAWANSHI SUPRIYA 8  103  92
53SUSHMA KULLUR8  93  112
54VINUTA RAYAPPA JALIHAL1  20  10
55YELE VAISHNAVI SANJAY4  81  52
56PRUTHVIRAJ KOLEKAR1  31  31
57YASH ZAMBARE7  83  52
58SHRUSHTI KHADTARE3  51  31
59KADAM MANASI3  51  31
60POWAR PRERANA7  72  71